Informacje prawne

Dane identyfikacyjne podmiotu zarządzającego witryną
Wydawcą witryny Waterair.fr jest firma Piscines WATERAIR
Spółka akcyjna uproszczona z kapitałem w wysokości 10 000 000 Euro.
Rejestr Handlowy Spółek miasta Mulhouse B 440 123 487, z siedzibą pod adresem :

Z.A
68580 Seppois le Bas

Porady i projekt instalacji: 0 800 50 70 40
Centrala działu administracji: +33 (0)3 89 07 45 45
Dział Obsługi Klienta: +33 (0)3 89 07 45 55 (service gratuit, prix d'un appel)

Kierownik publikacji: Pani Dyrektor ds. Komunikacji

Dostęp do witryny
Dostęp do witryny www.waterair.fr jest bezpłatny.
Koszty dostępu i korzystania z usług telekomunikacyjnych są pokrywane przez użytkownika sieci internet zgodnie z cennikiem usługodawcy internetowego oraz operatora telekomunikacyjnego.
Użytkownik witryny oświadcza, że dysponuje uprawnieniami i środkami niezbędnymi dla dostępu i korzystania z witryny.

Dane osobowe
Posiadasz prawo dostępu, modyfikacji, korekty i usunięcia swoich danych osobowych (francuska ustawa dotycząca Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku). Wszelkie zapytania należy przesyłać na adres: Piscines WATERAIR - Service Communication - ZA - 68580 Seppois le Bas

Informacje techniczne
Przypominamy, że tajemnica korespondencji w sieci Internet nie jest gwarantowana.
Użytkownik sieci internet jest niniejszym informowany, że podczas odwiedzania witryny mogą być wykorzystywane pliki "cookie", umożliwiające jego identyfikację i zachowanie informacji wpisywanych podczas wizyty na naszych stronach internetowych.

Linki hipertekstowe
Tworzenie linków hipertekstowych prowadzących do witryny www.waterair.fr jest możliwe jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrektora Publikacji. Firma Piscines WATERAIR nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za linki hipertekstowe prowadzące z witryny www.waterair.fr do innych stron internetowych.

Prawa autorskie
Reprodukowanie lub rozpowszechnianie w całości lub w części stron, danych oraz innych elementów witryny bez zgody jej wydawcy, za pośrednictwem jakichkolwiek środków lub nośników, jest całkowicie zabronione i stanowi przestępstwo karane obowiązującymi przepisami.

Dane identyfikacyjne hosta witryny
Hostem witryny Waterair.fr jest firma SIVIT Sarl
Z siedzibą pod adresem: 8 rue du 8 Mai 42110 Feurs
Zamów
swój katalog
BEZPŁATNY
Indywidualny projektZamów bezpłatny, indywidualny projekt instalacji

Zamów swój BEZPŁATNY katalog

wszystkie pola muszą być wypełnione